Copyrechten

© Orpheus reizen

Niets uit deze website mag zonder toestemming van Orpheus reizen, op welke wijze dan ook, worden gereproduceerd of in enigerlei vorm worden gebruikt.

Aansprakelijkheid

Mogelijke veronderstelde fouten aangaande informatie, hetzij op de website of in andere documentatie, behouden we ons uitdrukkelijk voor en deze kunnen niet leiden tot enige claims tegen Orpheus reizen.

Rechten

Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.